Protecția datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic. Ori de câte orivom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.mada-group.ro. Data ultimei actualizări: mai 2020

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care colectăm, procesăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web. 

Principiile noastre

Mada Elemente de Constructii și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Urmărim să punem aceste angajamente în centrul a tot ceea ce facem.

Elementele de bază

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dvs.

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de activităţile realizate de Mada Elemente de Constructii sau activitățile la care participați, modul în care ați utilizat serviciile si facilitățile oferite de Mada Elemente de Constructii și modul în care ați interacționat cu Mada Elemente de Constructii sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Solicitaţi participarea la activități sau alte manifestări organizate de Mada Elemente de Constructii, pe baza documentelor de participare editate de Mada Elemente de Constructii;
 • Beneficiți un anumit serviciu oferit de Mada Elemente de Constructii;
 • Deveniţi colaborator al Mada Elemente de Constructii în baza de documente conforme cu legislația în vigoare;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu serviciile oferite de Mada Elemente de Constructii sau să primiţi informaţii periodice despre activitatea şi/sau acţiunile realizate sau care vor fi realizate de Mada Elemente de Constructii;
 • Ați acordat permisiunea altor entităţi să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice.

Tipurile de informații pe care le solicităm sau le putem avea sunt, dacă este cazul:

 • Pentru primirea de informaţii periodice despre activitatea şi/sau acţiunile realizate sau care vor fi realizate de Mada Elemente de Constructii: Numele şi prenumele, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil şi de fax, adresa poștală și adresa de e-mail.
Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Cea mai mare parte a datelor personale primite de la dvs. nu au fost si nu vor fi niciodată transmise unor terţe părţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Excepţie: În funcţie de evenimentul organizat de Mada Elemente de Constructii sunt întocmite diferite categorii de liste cu participanţii la evenimentele respective, liste care uneori sunt făcute publice. Aceste liste conţin numai informaţii publice (nume şi prenumele participantului şi uneori instituţia la care lucrează şi funcţia).

Mada Elemente de Constructii dispune de o baza de date amplă care poate conţine numele şi prenumele, numărul de telefon fix și/sau mobil şi de fax, și adresa de e-mail, locul de muncă ale persoanelor cu care Mada Elemente de Constructii a avut legături de-a lungul timpului. Această bază de date face parte din patrimoniul Mada Elemente de Constructii şi nu au fost şi nu vor fi niciodată transmise astfel de informaţii unor terţe părţi. Datele respective sunt utilizate pentru a vă contacta (telefonic, prin e-mail sau prin poştă) pentru actităţile curente ale Mada Elemente de Constructii şi să primiţi informaţii periodice (în principal prin e-mail sau prin poştă) despre activitatea şi/sau acţiunile realizate sau care vor fi realizate de Mada Elemente de Constructii.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.

Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal

Analizăm și îmbunăţim în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere. Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului. Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.

Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dvs. sigure, personale sau privind contul, printr-un mijloc de comunicare nesolicitat. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.

Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora.

Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care vă conectați utilizând și serviciile noastre. Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective. Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Facem tot posibilul pentru a păstra datele dvs. personale în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS). Folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este potrivit. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.
Chiar dacă încercăm tot ce ne sta in putinta, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, ne angajam să notificam autoritățile competente privind încălcările protectiei datelor. De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Drepturile dvs.
 • Dreptul la informare – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
 • Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.
 • Dreptul la actualizare/rectificare – ceea ce înseamnă aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale, care sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.
 • Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.
 • Dreptul de a vă opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
 • Dreptul de a se opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de procesarea automată, inclusiv de profilare; și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care te afectează sau te afectează în mod semnificativ.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-un format adecvat sau, dacă este posibil ca transfer direct de la un procesator la altul..
 • Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care refuzăm cererea dvs. în baza Drepturilor de Acces, vă vom oferi un motiv de ce. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
 • Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.
 • Dreptul de a retrage consimţământul – ai dreptul retrage orice acord dat de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
Pentru a nu mai primi mesaje prin e-mail:

Dacă nu doriți să mai primiți mesaje prin e-mail din partea Mada Elemente de Constructii vă rugăm să transmiteţi o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: office@mada-group.ro

Cum să înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e- mail: office@mada-group.ro. Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: office@mada-group.ro pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere

Mada Elemente de Constructii urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar sau este prevăzut în legislaţia în vigoare. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem.